Poročila o tranzicijski pravičnosti v postjugoslovanskih državah

20150312120355

Predmet teh poročil so relevantni dogodki s področja tranzicijske pravičnosti v državah bivše SFRJ: sodni procesi za vojne zločine v obdobju 1991-1999, institucionalne reforme, ki zadevajo lustracijo, odnos institucij in javnosti do obsojenih, poročanje medijev o vojnih zločinih, komisije za resnico, delo organizacij civilne družbe pri dokumentiranju dejstev o vojnih zločinih, reševanje vprašanja pogrešanih oseb, povratek beguncev, reparacije, spominska obeležja.

Raziskava je bila prvič izvedena v vseh postjugoslovanskih državah: Sloveniji, Hrvaški, Srbiji, Makedoniji, na Kosovu, Črni Gori in Bosni in Hercegovini. Pripravili so ga Fond za humanitarno pravo, Fond za humanitarno pravo Kosovo, Inicijativa mladih za ljudska prava Hrvatska, Center for Research and Policy Making iz Makedonije, združenje Tranziciona pravda, odgovornost i sjećanje u Bosni i Hercegovini iz Sarajeva in Centar za demokratiju i tranzicionu pravdu iz Banja Luke.

Raziskava je bila izvedena v Hrvaški, Srbiji, Makedoniji, na Kosovu, Črni Gori in Bosni in Hercegovini. Pripravili so ga Fond za humanitarno pravo, Dokumenta in BIRN. (na voljo samo v BHSC jezikih)

Raziskava je bila izvedena v Hrvaški, Srbiji, na Kosovu, Črni Gori in Bosni in Hercegovini. Pripravila sta ga Fond za humanitarno pravo in Dokumenta. (na voljo samo v BHSC jezikih in v angleščini)

Raziskava je bila izvedena v Hrvaški, Srbiji, na Kosovu, Črni Gori in Bosni in Hercegovini. Pripravili so ga Fond za humanitarno pravo,  Dokumenta in Istraživačko-dokumentacioni centar Sarajevo. (na voljo samo v BHSC jezikih in v angleščini)

Raziskava je bila izvedena v Srbiji, na Kosovu in v Črni Gori. Pripravil ga je Fond za humanitarno pravo. (na voljo samo v BHSC jezikih n v angleščini)