News

Impunity Watch zahteva od parlamentov v regiji, da začnejo postopek sprejemanja Statuta REKOM

t_REKOM-znak-mali

 

Po nedavnem sprejetju Osnutka statuta REKOM zahteva Impunity Watch od parlamentov držav, nastalih na prostoru nekdanje Jugoslavije, da storijo vse potrebno, da bi bila regionalna komisija za resnico čim prej sprejeta.

Osnutek statuta REKOM so 26. marca 2001 z večino glasov sprejeli delegati na Četrti skupščini Koalicije za REKOM (KOREKOM). S tem se je končala serija javnih razprav o Osnutku statuta REKOM, v katerih je več tisoč organizacij in posameznikov/posameznic iz celotne regije potrdilo svojo željo, da sodelujejo pri ustvarjanju eksaktnega in vseobsegajočega zapisa o nedavnih zgodovinskih dogodkih, v katerega osredju bodo žrtve vojnih zločinov.

Predlagana komisija zahteva podporo vseh vlad držav v regiji: kot je bilo v KOREKOM ugotovljeno, mora biti ta komisija uradna v vseh državah, vpletenih v vojno, ki je spremljala razpad nekdanje Jugoslavije, da bi njene ugotovitve imele ustrezen pomen za položaj žrtev in da bi vplivale na spremembe pri obravnavanju žrtev vojnih zločinov.

Impunity Watch močno podpira to pobudo, pri čemer poudarja, da imajo žrtve hudih vojnih zločinov pravico do resnice in da je soočanje z bolečo dediščino preteklosti bistven pogoj za nadaljevanje evropskih integracij, kar je cilj vseh držav Zahodnega Balkana.

Impunity Watch zato poziva parlamente vseh držav v regiji, da čim prej začnejo z obravnavo Statuta REKOM in podprejo to enkratno priložnost, da se odločno zoperstavijo nekaznovanju za vojne zločine in hude kršitve človekovih pravic, storjene devedesetih let na prostoru nekdanje Jugoslavije.

Impunity Watch se zavzema za to, da se v državah s težkim bremenom vojne preteklosti okrepijo prizadevanja za ugotavljanje odgovornosti za storjena hudodelstva.

Impunity Watch sodeluje z nacionalnimi organizacijami in skupinami civilne družbe z željo, da zagotovi validne nasvete, spremlja raven nekaznovanja in se zavzema za individualne rešitve na tem področju.