News

ICTY: Mbaje Vlastimir Gjorgjeviq në Burg

BytyqiBrothers.org started this petition to Hon. Carmel Agius and 5 others Më 17 qershor 2019, Vllastimir Gjorgjeviq, ish Ndihmës Ministër i Ministrisë së Punëve të…

Bekim Gashi

12.02.2008

Treći regionalni forum, mehanizmi za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji, Beograd, 12.02.2008, Javno slušanje žrtava

Svedočenje Bekima Gashija, Prvi deo

Read more

Sudbin Music

12.02.2008

Treći regionalni forum, mehanizmi za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji, Beograd, 12.02.2008, Javno slušanje žrtava Svedočenje Sudbina Musića, logoraša iz Trnopoolja, BiH, I deo

Read more

Zlata Jurela

12.02.2008
Zlata Jurela’s testimony Zlata Jurela worked during the war in a hospital in Vukovar. She witnessed the kidnapping of the… Read more

Mirko Kovacic

12.02.2008

Mehanizmi za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji
Beograd, 12.02.2008.
Javno slušanje žrtava
Svedočenje Mirka Kovačića
Bivši logoraš, Stajićevo, Srbija

Read more

Smail Durakovic

12.02.2008

Mehanizmi za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji
Beograd, 12.02.2008.
Javno slušanje žrtava
Svedočenje Smaila Durakovića
Bivši logoraš, Sušica, Batković, BiH

Read more