Vijesti

Zaštićeni svedok 62

10.11.2017

Izvod  iz video zapisa svedočenja zaštićenog svedoka 62  

Predmet: Haradinaj (IT-04-84-T)

Sud: Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKTJ)

Tužilac: Philip Kearney 

Sudija: Alphons Orie, predsedavajući

Datum svedočenja: 12. i 13.06. 2007.

Zaštićeni svedok 62, kosovski Albanac je iz porodice koju je OVK sumnjičila da sarađuje sa srpskom policijom. On svedoči o odvođenju njegovih roditelja u štab OVK u Glođane/Glogjan, 12. jula 1998, po naredbi zamenika komandanta OVK, Rustema Tetaja, kada ih je poslednji put video žive.

Produkcija: Koalicija za REKOM, maj 2017.