Vijesti

Zaštićeni svedok 6

21.11.2017

Izvod  iz video zapisa svedočenja zaštićenog svedoka  6  

Predmet: Haradinaj (IT-04-84-T)

Sud: Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKTJ)

Tužilac: Gramsci Di Fazio 

Sudija: Alphons Orie, predsedavajući

Datum svedočenja: 01. 06. 2007.

Zaštićeni svedok 6, kosovski Albanac, koji je bio zatočen šest nedelja u zatvoru OVK u Jablanici/Jabllanicë. On  svedoči o fizičkom mučenju kojem je bio izložen, od trenutka zatvaranja, 13.6.1998, kao i o zlostavljanju srpskog policajca Nenada, Albanca Pala Krasnićija/Krasniqi i jednog Muslimana iz Zahaća/Zahaq. Nijedan od pomenute trojice nije preživeo zatočeništvo u zatvoru OVK.

Produkcija: Koalicija za REKOM, maj 2017.