Izvještaji

Inicijativa za REKOM: Aktuelnosti-mart/ožujak 2011.godine

Nakon trogodišnjeg konsultativnog procesa, Koalicija za REKOM je na Skupštini održanoj 26. marta u Beogradu usvojila Predlog statuta REKOM. Skupština je organizovana na delegatskom principu. Učestvovalo 122 delegata iz BiH, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, Kosova, Slovenije i Srbije.

Predlog statuta je usvojen ubedljivom većinom. Opasnost od blokade procesa je otklonjena usvajanjem amandmana predstavnice Udruženja BH Novinari  i Udruženja Prijedorčanki Izvor da se uz pojam “teške povrede međunarodnog humanitarnog prava” navedu konkretna krivična dela (genocid, ubistvo, progon, i dr.) u vezi sa kojima REKOM utvrđuje činjenice. Time je napravljen kompromis između zahteva  zagovarača da REKOM treba da utvrđuje izvršenje genocida i drugih krivičnih dela i izričitog stava svih pravnika (tužilaca, studija, advokata i pravnika za ljudska prava), koji su učestvovali u konsultativnom procesu, da u nadležnosti REKOM-a ne treba da bude pravno kvalifikovanje krivičnih dela.

Čitaj dalje