Vijesti

Šukri Gerdžaliu

04.10.2017

Izvod  iz video zapisa svedočenja Šukri Gerdžaliu (Shukri Gerxhaliu)

Predmet: Vlastimir Đorđević (IT-05-87/1)

Sud: Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKTJ)

Tužilac: Priya Gopalan

Sudija: Kevin Parker, predsedavajući

Datum svedočenja: 02.04.2009.

Šukri Gerdžaliu/Shukri Gerxhaliu, lekar, kosovski Albanac, rođen je 1953, u selu Donje Sudimlje/Studime e Poshtme, kraj Vučitrna/Vushtrri. On svedoči o ubistvu ljudi u konvoju sa oko 40.000 izbeglica, koji se kretao ka Vučitrnu, nakon što su 2. maja 1999. godine srpske snage granatirale okolna sela.

Produkcija: Koalicija za REKOM, april 2017.