Vijesti

Održane konsultacije sa ženama žrtvama rata u Orahovcu/Rahovec na Kosovu

14.12.2010Uncategorized

Žene žrtve prvi put govore u javnoj debati

Koalicija za REKOM je održala prve lokalne konsultacije sa ženama žrtvama rata 4.12.2010 u Orahovcu/Rahovec, Kosovo.

Centar za istraživanje, dokumentovanje i publikovanje (CRDP) sa Kosova je organizovao i realizovao ove konsultacije, u kojima su učestvovale ukuno 32 žene. One su po etničkoj pripadnosti Albanke, Srpkinje i Romkinje koje dolaze iz Orahovca/Rahovec, Velike Hoče/Hocha e Madhe i Velike Kruše/Krusha e Madhe.
Fahrije Hoti iz Velike Krushe/Krusha e Madhe je izrazila skepticizam kad je u pitanju opredeljenost opštinskih vlasti u Orahovcu/Rahovec da popišu nestala lica i ostale žrtve od 1999. godine.
Prema njenom mišljenju, “ukupan broj žrtava u ovoj opštini je oko 900 mrtvih i nestalih, dok samo u Velikoj Kruši/ Krusha e Madhe ima 226 mrtvih i 68 nestalih lica”. S druge strane, Meradije Ramadani iz Velike Kruše/Krusha e Madhe tvrdi da je “jedini način da se porodice žrtava umire sveopšta saradnja i komunikacija u opštini i šire, te uz pomoć razmene podataka o nestalim licima, što bi moglo da doprinese identifikovanju počinilaca ovih zločina”. Ona se nada da će samo “osnivanje jedne nezavisne komisije doneti pravdu za sve”.
Prema rečima Stanke Todić iz Velike Hoče/Hocha e Madhe osnivanje regionalne komisije bi rasvetlilo i otkrilo istinu o njenom suprugu koji je nestao još 1999. Ona se i dalje nada pravdi  kao i da će pronaći njegove posmrtne ostatke. Ona, takođe, želi da zna ko je počinio ovaj zločin i zašto.
U toku diskusija žene su izrazile potrebu da podele svoja iskustva o događajima u periodu 1998-1999. godine. Odlučno su tražile da se utvrde ratni zločinci. Kada su učesnici u diskusiji postavili pitanje kako bi one reagovale ukoliko bi zločinci bili poznati i bili dostupni, reakcije su bile različite. Svetlana Velikić je zahtevala da zločinci koji su kidnapovali njenog brata 1999. godine budu uhapšeni i pravično kažnjeni. Mandush Bugari je izneo neke pozitivne dokaze o tome kako su pripadnici jugoslovenske vojske i policije spasili neke Albance tokom rata u Orahovcu/Rahovec.
Na kraju sastanka, 27 žena žrtava koje su prisustvovale konsultacijama su se učlanile u Koaliciju za REKOM i izrazile spremnost da učestvuju i u drugim slučnim skupovima, bez obzira da li su nacionalne ili regionalne dokle god je njihova svrha utvrđivanje istine o žrtvama ratnih zločina.
Saopštenje organizatora konsultacija
14.12.2010.