Vijesti

Milena Radević

29.10.2008

Sin Milene Radević, Ivan, ubijen je 14. 12. 1998. godine u kafiću Panda u Peći/Pejë, zajedno sa svojih pet drugova Zoranom, Vukotom, Svetislavom, Ivanom i Draganom. Ivan je bio najstariji, imao je 25 godina. Najmlađi ubijeni mladić imao je 14 godina. Šest mjeseci nakon tog kobnog događaja, njen muž Bogdan Radević je kidnapovan. Milena je maltretirana i izbačena iz porodične kuće, i jedva se spasila od linča mještana iz ulice u kojoj je živjela 30 godina. „Ja sam proterano lice, bez adrese, moja jedina adresa je moj broj mobilnog telefona, rekla je tokom svjedočenja na Četvrtom forumu za tranzicionu pravdu 2829. 10. 2008, u Prištini/Prishtinë, Kosovo.

Svjedočenje Milena Radević