Vijesti

Konsultativni proces: maj 2006 – februar 2011.

19.07.2011

Kons. proces CG

 

Ova publikacija sadrži predloge, mišljenja i preporuke učesnika/ca Konsultativnog procesa o utvrđivanju činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava počinjenim na području nekadašnje SFRJ, koji je organizovala Koalicija za REKOM, kao i izvještaje o tom procesu i Predlog statuta REKOM.

Publikacija obuhvata period od maja 2006. do februara 2011. godine.

Na makedonskom i slovenačkom jeziku publikacija sadrži samo izvještaje/analize o Konsultativnom procesu i Predlog statuta REKOM.

 

Konsultativni proces-publikacija-ff-CG