Vijesti

Inicijativa REKOM

29.05.2009

Prvi film o Procesu REKOM, u kojem su predstavljeni predlozi i stavovi izneseni tokom javne debate o REKOM-u širom bivše Jugoslavije, do maja 2009. godine. Film je prikazan na Petom regionalnom forumu za tranzicionu pravdu u Crnoj Gori.
Autorke filma su Jelena Grujić Zindović i Marija Aranđelović.