Vijesti

Fedrije Džafa

06.10.2017

Izvod  iz video zapisa svedočenja Fedrije Džafa/Xhafa

Predmet: Vlastimir Đorđević (IT-05-87/1)

Sud: Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKTJ)

Tužilac: Chester Stemp

Sudija: Kevin Parker, predsedavajući

Datum svedočenja: 01.04.2009.

Fedrije Džafa/Xhafa je kosovska Albanka rođena 1964, u mestu Bari, kraj Kosovske Mitrovice/Mitrovicë. Od 2000. radi u Policijskoj akademiji u Vičitrnu/Vushtrri. Svedokinja i njeni rođaci su se 2. maja 1999. godine priključili izbegličkom konvoju koji je išao prema Vučitrnu. Policija ih je zaustavila blizu sela Donje Sudimlje/Studime e Poshtme. Policajci su u više navrata prilazili traktoru, na kojem se nalazila sa 13 članova svoje porodice, i pretili da će ubiti muške članove porodice ako im ne daju novac. Ona svedoči  da su u nekom trenutku prišla četiri policajca koji su bez reči ispalili metak u glavu njenom bratu Jetišu/Jetish. Potom su sa traktora “skinuli” njenog oca i ustrelili i njega. Otac je na licu mesta podlegao povredama, a brat je čudom preživeo. Po optužnici protiv generala Đorđevića, u masakru nadomak Sudimlja,  2. maja 1999. ubijeno je približno 105 kosovskih Albanaca.

Produkcija: Koalicija za REKOM, maj 2017.