Vijesti

Agron Beriša

11.07.2017

Izvod  iz video zapisa svedočenja Agron Beri­ša/Agron Berisha

Predmet: Slobodan Milošević  (IT-02-54)

Sud: Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKTJ)

Tužilac: Cristina Romano

Sudija: Richard May

Datum svedočenja: 25.02.2002.

Agron Beri­ša/Agron Berisha, kosovski Albanac iz Suve Reke/Suharekë, rođen 1963, lekar, ože­nje­n, otac  tro­je dece. Svedoči  o  ubistvu 49 članova porodice Berisha, u Suvoj Reci/Suharekë 25. i 26. mar­ta 1999.

Agron Beriša/Agron Berisha se 25. marta 1999. godine nalazio u svojoj kući, na 10 metara od kuće rođaka, braće Fatona i Nexhata, u kojoj su pre rata bili smešteni posmatrači OEBS-a. Preko prozora je video policajce koji su ušli kod Fatona i Nexhata, a potom beli kamion, u koji su  utovarili stvari iz kuće  i dokumentaciju OEBS-a. Sledećeg dana, 26. marta 1999. godine, oko podne, iz svoje kuće video je kada je grupa od 30 do 40 policajaca opkolila  Fatonovu i Nexhadovu kuću, i kuću do nje, u kojoj je živeo rođak Vesel sa sinovima. Kod Vesela su se bili sklonili Faton i Nexhad i njihove porodice. Ti policajci su nosili  plave maskirne uniforme sa belom trakom oko leve ruke.

Produkcija: Koalicija za REKOM, mart 2017.