Уметноста и РЕКОМ

Употреба на фактите за војните во филмот – X Меѓународен форум за транзициска правда во постјугословенските земји

Сесијата ја модерираше режисерот Лазар Стојановиќ. Целта беше да се испита и искоментира улогата на филмот како средство на опредметување… Прочитај повеќе

Театар »Семејство бистри потоци« и Иницијативата за РЕКОМ

По гостувањето во Словенија, неоавангардната претстава „Аналогии“ на театарот „Семејство бистри потоци“ на 31 март и 1 април се претстави и пред публиката во Скопје, Македонија. Преку оваа необична претстава, Иницијативата за РЕКОМ се обиде да и се доближи на публиката и преку уметноста.

Прочитај повеќе