Вести

Слободан Пејовиќ

Бил полициски инспектор во Херцег Нови во времето кога се случувале депортациите на Бошњаците од Црна Гора. Најголемиот број од луѓето кои, тогаш во мај 1992 година, биле со сила одведени во Босна и Херцеговина, подоцна биле убиени. Слободан Пејовиќ сведочеше пред Вишиот суд во Црна Гора во постапка за воени злосторства, и во парнична постапка за материјално обештетување на семејствата je депортираните Бошњаци. Сите обвинети се ослободени од обвиненијата за воени злосторства. Семејствата добија материјални репарации од државата Црна Гора.

Слободан Пејовиќ зборуваше на Tретиот регионален форум за транзициска правда, одржан на 11-12 февруари 2008 година, во Белград, Србија.

Сведочење на Слободан Пејовиќ (на црногорски јазик)