Вести

Резолуција на Европскиот парламент за Србија

21.01.2011Некатегоризирано

Во Резулуцијата усвоена на 19 –ти јануари 2011 година на седница во Стразбур, власите во Србија се повикуваат да ја зацврстат соработката со Хашкиот трибунал, да започнат дијалог со Косово и да ги завршат потребните реформи за Србија да бележи напредок на својот пат кон членство во ЕУ.

“34. Во таа смисла се изразува и поддршка за Иницијативата РЕКОМ – Регионална комисија за утврдување на фактите за воени злосторства и други тешки кршења на човековите права во поранешна Југославија со цел продолжување на процесот на помирување на целиот Западен Балкан и се повикуваат властите во Србија но и другите земји вклучени во ова прашање да ја поддржат оваа иницијатива.”

   
European Parliament resolution of 19 January 2011 on the European integration process of Serbia