Вести

Mлади-Подгорица, Црна Гора-15.12.2010.

Национални консултациите со младите за Иницијативата за основање на РЕКОМ

Консултациите беа организирани од Центарот за граѓанско образование од Подгорица. Воведничари  беа Мирела Реброња, PR/координаторка на Иницијативата за РЕКОМ во Црна Гора, Центар за граѓанско образование; Дарко Ивановиќ, новинар и режисер, член на Коалиција за РЕКОМ; Далиборка Уљаревиќ, извршна директорка на Центарот за граѓанско образование, член на Координатовниот совет на Коалицијата за РЕКОМ.

На консултациите имаше околу 40 учесници.

Транскриптот и видео-снимката се достапни само на на БХСЦ јазици.

Transkript

Soopštenija

Nacrt statuta