РЕКОМ мрежа за помирување

22.09.2012.

РЕКОМ за иднината на младите – ВИДЕО

Компанијата McCann Erickson Group од Црна Гора заедно со Центарот за граѓанско образование од Подгорица го направи видеото РЕКОМ за иднината како поддршка на регионалната кампања организирана на 22.9.2012 во Загреб, Белград, Приштина, Љубљана, Скопје, Сараево и Подгорица.
Видео прилогот е на БХСЦ јазиците.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.