Вести

Образовна заедница -Белград, Србија-27.11.2010.

„Национални консултации со просветната заедница за Иницијативата за основање на РЕКОМ“

Националните консултации со просветната заедница за основање на РЕКОМ, на коишто учествуваа 20 наставници по историја, граѓанско воспитување и веронаука, беа одржани во Белград, во организација на Фондот за хуманитарно право.

 

Нацрт на статутот

Соопштенијe

транскрипт