Вести

Милион потписи за РЕКОМ

Промоција на медиумската кампања за РЕКОМ во регионот – 01.06.2010 год.