Вести

Консултации во Грачаница со претставници на невладини организации

Во понеделник на 21 февруари во Грачаница ќе се одржат Националните консултации со претставниците на Косовско стратешко-акционата мрежа (КСАМ) во врска со Иницијативата за РЕКОМ. Консултациите почнуваат во 10ч. во ресторанот „Огниште“.

КСАМ е мрежа на српски невладини организации кои работат на Косово. Консултациите ги организира Центарот за истражување, документација и публикување.