Vijesti

Završene posljednje konsultacije o nacrtu Statuta REKOM

31.01.2011Nekategorizirano

t_REKOM-znak-mali

Sarajevo, 29.1.2011.

Posljednje nacionalne  konsultacije sa predstavnicima nevladinih organizacija o nacrtu Statuta  Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava u bivšoj Jugoslaviji (REKOM), protekle su u znaku podrške Inicijativi za REKOM. Pred oko 30 nevladinih organizacija predstavljen je nacrt Statuta, zadaci i ciljevi, nadležnost buduće komisije, ovlasti i izbor članova i članica. Učesnici su imali priliku daju mišljenje o svim članovima nacrta Statuta prije njegovog usvajanja u martu u Sarajevu tokom osmog Regionalnog foruma za tranzicionu pravdu. Rasprava je bila veoma interesantna i konkretna. Goran Bubalo, direktor projekta Catholic Relief Services (CRS) i član Mreže mira, kazao je da je zadovoljan raspravom o nacrtu Statuta i dao je punu podršku Inicijativi za REKOM.

„Inicijativa za REKOM je trenutno najvažniji proces koji može pridonijeti u suočavanju sa prošlošću i stvaranju trajnog mira u regiji. Velik dio članica Mreže mira je takođe uključen u Inicijativu za REKOM“, kazao je Bubalo. Radmilo Golijan, predsjednik Lige za zaštitu privatne svojine i ljudskih prava iz Trebinja, kazao je da je Statut kvalitetno urađen, ali da tek predstoji lobiranje za njegovo prihvatanje kod političara.

„Nevladine organizacije su dale svoje mišljenje o statutu, a diskusija je bila u duhu uspjeha Inicijative za REKOM. Predavači su jasno približili učesnicima najvažnije članove statuta. Lobiranje za statut tek predstoji“, kazao je Golijan. Amir Kulaglić, član Koordinacijkog vijeća Koalicije za REKOM, istakao je da je neophodan pritisak na političare da formiraju REKOM.

„Danas su na konsultacijama bili neki predstavnici udruženja koji su dugo osporavali cijelu inicijativu, a pokazali su pozitivan stav prema Inicijativi što je samo po sebi jako bitno. Da je do civilnog društva Komisija bi bila brzo formirana. Međutim, Komisiju osnivaju parlamenti i zbog toga ćemo morati kroz jedan organizovan rad izvršiti pritisak na političare da prihvate Statut i da formiraju REKOM“, rekao je Kulaglić.

Konsultacije  o nacrtu Statuta  REKOM vode se  od maja prošle  godine. Statut REKOM-a i milion potpisa podrške iz čitave regije biće predati 1. juna svim parlamentima u post-Jugoslovenskim državama sa zahtjevom za osnivanje Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava u bivšoj Jugoslaviji (REKOM).