Vijesti

Prve regionalne konsultacije sa nevećinskim zajednicama na teritoriji bivse SFRJ

31.01.2011Nekategorizirano

t_REKOM-znak-mali

Skoplje, 29 januar 2011

REKOM može da ohrabri vlasti u svim zemljama da ubrzaju suđenja za ratne zločine počinjene u ratovima 1991-2001 na području bivše Jugoslavije. Ovo je zaključak oko 50 predstavnika udruženja  nevečinskih zajednica i predstavnika nacionalnih veća manjinskih zajednica iz svih zemalja bivše Jugoslavije, koji danas sudeluju na Regionalnim konsultacijama o inicijativi za REKOM u Skoplju.

Ratko Gajica, saborski zastupnik i predstavnik srpske zajednice u Hrvatskom saboru, rekao je da je model za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i teškim povredama ljudskih prava u bivšoj Jugoslaviji veoma dobar.

“Mislim da se ova inicijativa morala  dogoditi, a ja sam ohrabren, jer se to dogodilo pre nego što sam i očekivao. Morala se dogoditi, najviše zbog pravde među narodima i prije svega mira među ljudima i običnim građanima “, rekao je Gajica.

Prema rečima  gradonačelnika Bujanovca, Šaipa Kamberija, najgora varjanta bi bila da se primenjuje selektivna pravda, jer će porodice žrtava i nestalih imati  poverenje u REKOM, i nadaju  se da će se otkriti ćinjenice o svim žrtvama.

Dervo Sejdić, predstavnik Veća Roma u BiH, rekao je da su pripadnici nevećinskih zajednica najviše patili za vreme rata.

“Moja supruga je poginula za vreme rata i ostavila mi dvoje male dece. Tako da mislim da počinitelji ratnih zločina moraju biti kažnjeni. Kada je reč o žrtvama, brojevi su najmanje važni, ali važno je da se porodicama žrtava suđenjem i kažnjavanjem počinitelja, bar donekle olakša. Takodje, inicijativa zaslužuje veću podršku od međunarodne zajednice”, dodao je  Sejdić.

Konsultacije sa predstavnicima nevećinskih zajednica iz regiona su od velike važnosti za Koaliciju za REKOM i konsultativni proces za osnivanje međudržavne komisije,  koji traje od 2008. godine. Inicijativu je do sada je podržalo  preko 1000 organiziacija, udruženja i pojedinaca iz regiona.  Statut REKOM-a će u junu 2011. godine zajedno sa milion potpisa iz regije biti predat  parlamentima u svim zemljama na teritoriji bivše SFRJ, od kojih će biti zatraženo da odluče da zajednički osnuju REKOM.