Vijesti

Ne odricem se REKOM-a

Ne odričem se REKOM-a

16.09.2019

Učesnici Parade su ove godine izrazili podršku osnivanju REKOM-a, da žrtve dobiju ime i prezime i da se njihov glas čuje.