Vijesti

Pilot-studija o dugoročnim posljedicama svjedočenja pred MKSJ-om

15.06.2016

Služba za žrtve i svedoke Međunarodnog suda predstavila je 10.06. u Haškom institutu za globalnu pravdu (The Hague Institute for Global Justice) izveštaj “Odjeci svedočenja: Pilot-studija o dugoročnim posledicama svedočenja pred MKSJ”.

Uvodno izlaganje je održao predsednik MKSJ, sudija Carmel Agius, nakon čega je usledila prezentacija u kojoj su predstavljeni rezultati ove studije koja je sprovedena tokom poslednje četiri godine.

Ova studija Službe za žrtve i svedoke, koja je sprovedena u saradnji s Mirovnim institutom Castleberry Univerziteta Severnog Teksasa (Castleberry Peace Institute of the University of North Texas), istražuje kakav je uticaj svedočenje ostavilo na 300 svedoka o činjenicama koji su svedočili pred Međunarodnim sudom. Ispitanici su s područja Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i sa Kosova. Većina njih je tokom rata pretrpela teške emocionalne i fizičke traume.

Ovaj izveštaj pokazuje da je proces svedočenja raznovrstan, složen i različit za svakog svedoka. Najčešće pominjani razlozi za svedočenje su altruistični, prvenstveno da bi se pomoglo sudijama da donesu pravednu odluku i ispunila moralna obaveza prema žrtvama. Većina ispitanika je izjavila da svedočenje pred Međunarodnim sudom nije imalo negativnih posledica na njihovo zdravlje i da je uticaj više pozitivan nego negativan i pre i posle svedočenja.

Velika većina od 300 svedoka koji su ispitani izjavila je da se osećaju relativno bezbedno, uključujući i one koji su svedočili javno i one kojima su tokom svedočenja odobrene zaštitne mere. Ophođenje prema njima tokom boravka na MKSJ doživeli su kao pravično (bez obzira da li su svedočili za Tužilaštvo ili odbranu), i smatraju da su lično doprineli ostvarivanju pravde i utvrđivanju istine. Ovi svedoci su optimistički raspoloženi u vezi sa svojom opštom životnom situacijom, ali su nezadovoljni trenutnom političkom situacijom u područjima na kojima imaju prebivalište.

Na osnovu rezultata ove studije, Služba za žrtve i svedoke i Univerzitet Severnog Teksasa izneli su predlog da međunarodne pravosudne institucije dodatno razviju i standardizuju mehanizme podrške kako bi se zaštitila dobrobit svedoka. Stoga istraživači Službe za žrtve i svedoke i Univerziteta Severnog Teksasa pozivaju sudove da sprovedu programe naknadnih kontakata s licima koja svedoče i da razviju snažne odnose sa zajednicama u kojima svedoci žive.

Ovaj izveštaj će biti predstavljen kasnije tokom juna u Sarajevu, Beogradu, Prištini i Zagrebu.

 

Sažetak izvještaja

 

Od 2013. godine Služba za žrtve i svjedoke MKSJ-a, u saradnji s Univerzitetom North Texas, provodi pilot projekat istraživanja dugoročnih efekata svjedočenja na osobe koje su svjedočile pred Međunarodnim sudom.

Služba za žrtve i svjedoke Međunarodnog suda, osnovana s ciljem pružanja podrške svjedocima koji su pozvani da svjedoče pred MKSJ-om, do sada je pružila pomoć više od 5.000 svjedoka koji su svjedočili u Haagu. Ova Služba takođe pruža i ograničenu podršku svjedocima nakon svjedočenja u vidu savjetovanja i drugih aktivnosti prilagođenih njihovim individualnim potrebama. Međutim, tokom godina postalo je jasno da se rad Službe za žrtve i svjedoke može dodatno unaprijediti i ojačati objektivnom procjenom uticaja koje svjedočenje ima na pojedince i zajednice u kojima oni žive.Služba za žrtve i svjedoke je stoga pokrenula pilot studiju kako bi, uz svoje najbolje prakse, dodatno doprinijela naporima drugih sudova da unaprijede svoje postupke i steknu bolje razumijevanje uticaja svjedočenja pred nekim međunarodnim sudom.

Ovim pilot projektom je obuhvaćeno 300 svjedoka koji su svjedočili na poziv tužilaštva, odbrane, odnosno sudskih vijeća i istraženi su različiti načini na koje su svjedoci možda bili pogođeni prije, tokom i poslije procesa svjedočenja, uključujući njihovo mentalno i fizičko zdravlje, socioekonomski status i sigurnost.

Ovo istraživanje je provelo osoblje Službe za žrtve i svjedoke i MKSJ-a uz nezavisnu analizu Univerziteta North Texas. Izrada izvještaja o pilot projektu je u završnoj fazi i rezultati bi trebali biti objavljeni do početka 2016. godine.

Razvoj projekta

Istraživanje je počelo u julu 2013. godine razgovorima koje su sa svjedocima u državama bivše Jugoslavije obavljala dva zaposlenika Službe za žrtve i svjedoke. U periodu od jula 2013. do maja 2014. obavljeno je 70 takvih razgovora.

Nakon preusmjeravanja sredstava iz ranije donacije Vlade Norveške i internih fondova, Služba za žrtve i svjedoke je bila u mogućnosti da proširi projekat, pa je u periodu od jula 2014. do jula 2015. obavljeno dodatnih 230 razgovora, odnosno ukupno 300 razgovora.

Povratne informacije koje je Služba na taj način prikupila potom su analizirane na Univerzitetu North Texas, a preliminarni rezultati su predstavljeni u internom međuizvještaju. Rezultati su bili fascinantni, jer je istraživanje pokazalo da sveukupan uticaj svjedočenja uglavnom predstavlja prilično pozitivno iskustvo za svjedoke.

Sljedeći cilj Službe za žrtve i svjedoke je da proširi istraživanje kako bi obuhvatilo i svjedoke koji su svjedočili u predmetima koji se trenutno vode pred MKSJ-om (Šešelj, Karadžić, Hadžić i Mladić). Ti predmeti su trenutno isključeni iz istraživanja kako bi se izbjeglo ometanje tekućih postupaka. Daljnje proširivanje istraživanja, međutim, zavisit će od dodatnog finansiranja. S obzirom da nije u mogućnosti da dodatno finansijski podrži ovaj projekat, osim kroz korištenje resursa sopstvenog osoblja, Međunarodni sud traži vanjske izvore finansiranja kako bi se pokrili troškovi u vezi s promocijom rezultata pilot studije i pokretanjem većeg, sveobuhvatnog istraživačkog projekta.


Služba za žrtve i svjedoke i Univerzitet North Texas vjeruju da će realizacija ovog projekta dodatno unaprijediti rad MKSJ-a na pružanju podrške svjedocima i doprinijeti još boljem razumijevanju ključne uloge koju žrtve i svjedoci imaju u procesu ostvarivanja međunarodne krivične pravde. Konkretnije, ciljevi studije uključuju:

Akademska vrijednost:

  • Analiza uticaja svjedočenja na svjedoke provedena nakon svjedočenja
  • Doprinos praktičnom i naučnom razumijevanju uticaja međunarodnih sudova, naročito MKSJ-a 
  • Prikupljanje i analiza podataka u vezi s kratkoročnom i dugoročnom dobrobiti svjedoka u odnosu na ključne pokazatelje
  • Provođenje kvalitativne i kvantitativne analize načina na koje svjedoci percipiraju  proces svjedočenja pred MKSJ-om kroz naučnu analizu uticaja svjedočenja pred MKSJ‑om
  • Prepoznavanje “psihosocijalnog aspekta” podrške u vezi sa svjedočenjem, kao i činjenice da će ovo istraživanje doprinijeti da takav pristup postane prihvaćeni standard u pravnom okruženju

Društvena vrijednost:

  • Doprinos razumijevanju naslijeđa Međunarodnog suda od strane ključne grupe aktera—svjedoka
  • Pružanje informacija stručnjacima na polju međunarodnog pravosuđa i drugim zainteresovanim akterima o razvoju najboljih praksi koje se tiču dobrobiti svjedoka
  • Pružanje podrške nakon svjedočenja rješavanjem tekućih pitanja u vezi sa svjedocima

Preuzmite rezime izveštaja Echoes of Testimonies (PDF)

Celi izveštaj (na engleskom) dostupan je ovde.

 

(Objavljeno na ICTY, 10.06.2016.)