Vijesti

Lutfi Ramadani

17.08.2017

Izvod  iz video zapisa svedočenja Lutfi Ramadani

Predmet: Vlastimir Đorđević (IT-05-87/1)

Sud: Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKTJ)

Tužilac: Tove Nilsen

Sudija: Kevin Parker, predsedavajući

Datum svedočenja: 16.02.2009.

Lutfi Ramadani, kosovski Albanac iz Male Kruše/Krushë e Vogël, rođen 1944, oženjen, otac je četvoro dece od kojih je dvoje poginulo 26. marta 1999. Tog dana srpska policija je granatirala selo i spaljivala albanske kuće, a veći broj meštana sakrio se u kući Sejdi Batushe. Srpska policija je ušla u dvorište te kuće, naredila razdvajanje muškaraca od žena, pa je 109 muškaraca, među kojima je bilo i dečaka od 13 i 14 godina, zatvoreno u jednu štalu. Svi su pobijeni i spaljeni.

Produkcija: Koalicija za REKOM, april 2017.