Vijesti

Udruženja žrtava-Priština/Prishtinë, Kosovo-17.12.2010.

17.11.2010

Regionalne konsultacije sa udruženjima žrtava i porodicama žrtava o Nacrtu statuta REKOM

U prisustvu vise od sedamdeset predstavnika udruženja porodica žrtava sa područja bivše Jugoslavije, u Prištini su održane regionalne konsultacije o Nacrtu Statuta buduće Regionalne Komisije za ustanovljenje i javno iznošenje činjenica o ratnim zločinima i drugim teskim povredama ljudskih prava u bivšoj Jugoslaviji (REKOM).

Nacrt statuta

transkript