Vijesti

Pravnička zajednica-Beograd, Srbija-23.04.2010.

23.04.2010

Nacionalne konsultacije sa pravničkom zajednicom u Srbiji o Inicijativi za osnivanje REKOM

Nacionalne konsultacije s pravničkom zajednicom u Srbiji o Inicijativi za osnivanje REKOM organizovao je Fond za humanitarno pravo. Konsultacije su održane u svečanoj sali Skupštine grada Beograda. U čestvovala su 32 pravnika, najviše advokata. Učestvovalo je i nekoliko sudija ( Snežana Nikolić Garotić, sudija Višeg suda u Beogradu, Miroslav Alimpić, sudija Višeg suda u Novom Sadu i Dragan Janićijević, predsednik Višeg suda u Jagodini), saradnice u Odelenju za ratne zločine Višeg suda u Beogradu, Mioljub Vitorović iz Tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije, kao i predstavnici misije OEBS i Saveta Evrope u Srbiji. Uvodničarka je bila Nataša Kandić (Fond za humanitarno pravo, Srbija), koja je moderirala deo konsultacija pod nazivom “Mandat , ciljevi i odnos REKOM – suđenja za ratne zločine”. Zašto nam je potreban REKOM obrazložio je Dragan Popović (Inicijativa mladih za ljudska prava, Srbija). O životnim i pravnim činjenicama (utvrđivanje, kvalifikacija) govorila je Jasminka Hasanbegović (profsorka na Pravnom fakultetu u Beogradu, Srbija).

Predlozi i mišljenja

Transkript