Vijesti

Pravnička zajednica-Beograd, Srbija-22/23.01.2011.

Regionalne konsultacije sa pravnicima o Nacrtu Statuta REKOM

Održane su u Beogradu 22. i 23. januara 2011. godine, u organizaciji Fonda za humanitarno pravo.

Transkript

Nacrt statuta