Vijesti

Lokalna zajednica-Žepče, BiH-28.04.2010.

Konsultacije sa lokalnom zajednicom o Inicijativi za osnivanje REKOM

Udruženje/udruga BH novinari i Hrvatska udruga logoraša iz Žepče organizovali su konsultacije sa lokalnom zajednicom na kojima je učestvovalo 37 predstavnika žrtava (posebno logoraša), nevladinih organizacija, političara, predstavnika lokalne, kantonalne i federalne vlasti i novinari. Uvodničari su bili Borka Rudić, sekretar Udruženja/Udruge BH novinari (Sarajevo, BiH) i Sudbin Musić (Udruženje logoraša Prijedor 92 i član Koalicije za REKOM).

Pregled predloga, mišljenja i preporuka

Transkript

Priopćenje