Vijesti

Logoraši i porodice žrtava-Međugorje, BiH-11.12.2010.

11.12.2010

Lokalne konsultacije sa predstavnicima Udruženja/udruga logoraša i porodica žrtvava o Inicijativi za osnivanje REKOM i Nacrtu statuta REKOM

Održane su u organizaciji Udruge logoraša Domovinskog rata i Udrženja BH novinari sa 20 učesnika: logoraša, aktivista za ljudska prava, političara, novinara i članova nevladinih organizacija i članova Koalicije za REKOM.  Uvodničari su bili Mirko Zelenika (predsjednik Udruge logoraša Domovinskog rata u BIH), Ivo Jerkić (načelnik općine Čitluk, BiH), Anđelko Kvesić ( Udruga logoraša Busovača, BiH) i Milena Savić (koordinatorka konsultativnog procesa o Onicijativi REKOM u BIH).

Transkript

Pregled predloga, preporuka i mišljenja