Vijesti

Avni Krasnići

01.12.2017

Izvod  iz video zapisa svedočenja Avnija Krasnićija/Krasniqi

Predmet: Haradinaj (IT-04-84-T)

Sud: Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKTJ)

Tužilac: David Re

Sudija: Alphons Orie, predsedavajući

Datum svedočenja:14.11.2007.

Svedok Avni Krasnići/Krasniqi, kosovski Albanac iz Vranovca/Vranoc, opština Suva Reka/Suharekë, gde je nastavio da živi i posle rata. U vreme događaja, on je bio vojni policajac. Svedočio  je da je Albanku Sanije Balaj ubio Idriz Gashi, komandant Podrimlja, koga je na tu poziciju  postavio Ramush Haradinaj. On je takođe svedočio da je optuženi Idriz Balaj odneo telo Sanije Balaj u nepoznatom pravcu. Pretresno veće je zaključilo da optuženi ne mogu odgovarati za dela drugih pripadnika OVK, jer nije dokazano postojanje udruženog zločinačkog poduhvata.

Produkcija: Koalicija za REKOM, juni 2017.