Vijesti

Zaštićeni svedok K-25

13.10.2017

Izvod  iz video zapisa svedočenja svedoka K-25

Predmet: Slobodan Milošević  (IT-02-54)

Sud: Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKTJ)

Tužilac: Geoffrey Nice

Sudija: Richard May, predsedavajući

Datum svedočenja: 09.07.2002.

Svedok K-25 je bio pripadnik Posebnih jedinica Policije MUP Srbije. U 1998. je šest puta bio na Kosovu, a u 1999. jednom. Svedok je tokom NATO bombardovanja bio u sastavu sedme čete 23. Odreda PJP, od ukupno deset.U svakoj četi je bilo od 150 do 180 pripadnika. Njegova četa je bila raspoređena na lini­ji od sela Zrze/Xërxë do Male Kru­še/Krushë e Vogël, na putu Đako­vi­ca/Gjakovë – Pri­zren.

Produkcija: Koalicija za REKOM, jul 2017.