Vijesti

Prezentacija dokumentovanja ratnih žrtava i zatočeničkih objekata u Prištini – najava

11.12.2015

FHP Kosovo  Podržavam REKOM logo

 

Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, Koalicija za REKOM prezentira rezultate istraživanja žrtava i okolnosti smrti u kojima je najmanje 130.000 ljudi ubijeno/nestalo u ratovima i u vezi sa njima, na teritoriji nekadašnje SFRJ, kao i logora i drugih zatočeničkih objekata, u kojima je nekoliko desetina hiljada ljudi držano mimo razloga koje određuje međunarodno humanitarno pravo. Prezentacije se održavaju u Sarajevu, Prištini, Zagrebu i Beogradu.

Dokumentovanje ratnih žrtava i zatočeničkih objekata ima za cilj da doprinese osnivanju zvanične regionalne Komisije za ustanovljenje činjenica o ratnim zločinima, sa mandatom da popiše sve ratne žrtve, ustanovi okolnosti smrti, sačini registar svih zatočeničkih objekata i dokumentuje slučajeve torture, ubistava i drugih teških kršenja ljudskih prava zatočenika. Na ovaj način, nevladine organizacije – Udruženje za tranzicijsku pravdu, odgovornost i sjećanje u BiH (TPOS), Centar za demokratiju i tranzicionu  pravdu (CDTJ), Fond za humanitarno pravo (FHP), Fond za humanitarno pravo Kosovo (FHPK) i Documenta, okupljene u Koaliciji za REKOM, iskazuju spremnost da doprinesu formiranju znanja i pamćenja o tome šta se dogodilo u prošlosti i pomognu državama da ispune svoju istorijsku obavezu prema žrtvama – javno priznanje svake pojedinačne žrtve kao garancije neponavljanja zločina.

Prezentacija u Prištini će se održati u hotelu Sirius, dana 14.12.2015. sa početkom u 11:00 časova. Učesnicima na prezentaciji će se podeliti lifleti sa statističkim podacima pripremljeni od strane navedenih organizacija.

Govornici:

Nataša  Kandić

Dženana Karup Druško

Slaven Rašković

Bekim Blakaj