Vijesti

Porodice imaju pravo da znaju, a države obavezu da razjasne sudbinu nestalih 

Koalicija za REKOM poziva vlade post-jugoslovenskih zemalja da pitanje nestalih reafirmiraju i postave ga među prioritete regionalne suradnje i izgradnje budućnosti. Podsjeća porodice najmanje 10.000 nestalih osoba da imaju pravo da znaju šta se im se dogodilo, a države na obavezu da objelodane podatke o sudbini nestalih, da bez odlaganja identificiraju preko 4.000 ekshumiranih posmrtnih ostataka, i da otkriju lokacije grobnica preostalih 6.000 osoba čiji su sudbine još uvek nepoznate.

Prema podacima Koalicije najveći broj nestalih je u ratovima u BiH – oko 7.000 (5.335 vojnika Armije RBiH, HVO-a i civila – Muslimana i Hrvata, i 1.665 vojnika Vojske RS-a i civila – Srba).

U Hrvatskoj je još uvek nepoznata sudbina oko 1.600 osoba – vojnika Hrvatske vojske, vojske hrvatskih Srba, i civila, Hrvata i Srba, državljana Hrvatske.

Državljana Srbije i Crne, koji su nestali u ratovima 1991-1995. godine ima još 97, i to dva vojnika mlađa od 18 godina; 47 pripadnika oružanih snaga SRJ od 31 do 50 godina; 30 nestalih od 19 do 30 godina, i 18 starijih od 51 godine.

U vezi s ratom na Kosovu ima još 1.691 nestala osoba, s tim da su posmrtni ostaci 400 osoba ekshumirani širom Kosova, ali još nisu identificirani zbog pogrešnih identifikacija urađenih odmah poslije rata i nevoljnosti porodica koje su sahranile svoje žrtve da ponovo daju krv. Među nestalima 1.121 osoba je albanske nacionalnosti, 451 srpske/crnogorske nacionalnosti i 119 romske ili bošnjačke nacionalnosti. Najviše je nestalih u godinama od 31 do 50, i to 331 Albanac, 150 Srba/Crnogoraca i 41 Rom, zatim preko 61 godine – 268 Albanaca, 163 Srba/Crnogoraca i 15 Roma. Zabrinjavajući podatak je da je 15 nestalih Albanaca, tri Srbina i četiri Roma, mlađe od 15 godina.