Vijesti

Ljubiša Filipović

16.11.2014

Ljubiša Filipović, raseljeno lice sa Kosova, živi u Crnoj Gori.
“Ja sam uspeo, uz pomoć Fonda Velike Britanije, da se u Prizrenu napravi deset kuća za povratnike. Te su kuće napravljene na starim temeljima, ali u te se kuće ni dan danas ljudi nisu uselili. Nema slobode kretanja, niko im ne garantuje bezbednost, nemaju škole na svom jeziku, nemaju zaposljenje i ne može čovek da opstane i da živi dole. Trebalo bi da se radi na pomirenju, na povratku, na trajnom povratku.
Verujem da, pre svega, prvo mora doći do pomirenja među narodom, pa je tek onda moguć povratak. Inače drugačije nikako.”

Ljubiša Filipović je svjedočio na Desetom forumu za tranzicionu pravdu u Beogradu, 15-16. novembra 2014. godine.

Svjedočenje Ljubiša Filipović