Vijesti

Mladi-Podgorica, Crna Gora-15.12.2010.

15.12.2010

Nacionalne konsultacije sa mladima o Inicijativi za osnivanje REKOM

Organizovao ih je Centar za građansko obrazovanje iz Podgorice. Uvodničari su bili Mirela Rebronja, PR/koordinatorka Inicijative za REKOM u Crnoj Gori, Centar za građansko obrazovanje; Darko Ivanović, novinar i reditelj, član Koalicije za REKOM; Daliborka Uljarević, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje, članica Koordinacijskog vijeća Koalicije za REKOM.
Na konsultacijama je bilo oko 40 učesnika.

Transkript

Nacrt statuta

Saopštenje