Vijesti

Impunity Watch захтева од парламената у региону да започну процедуру усвајања Статута РЕКОМ-а

Након недавног усвајања Нацрта Статута РЕКОМ-а, Impunity Watch захтева од парламената у региону држава насталих на простору бивше Југославије да предузму неопходне кораке како би регионална комисија за истину била што пре основана.

Нацрт Статута РЕКОМ-а усвојен је већином гласова делегата присутних на Четвртој Скупштини Коалиције за РЕКОМ (КОРЕКОМ) одржаној у Београду 26. марта, 2011. Овим догађајем завршена је серија јавних дебата о Нацрту Статута РЕКОМ-а у којој су хиљаде организација и појединаца/појединки из читавог региона потврдиле своју жељу да учествују у стварању једног егзактног и свеобухватног записа о недавним историјскм догађајима које ће у центар ставити жртве ратних злочина.

Предложена комисија захтева подршку свих влада држава у региону: као што је у КОРЕКОМ-у примећено, ова комисија мора бити званична у свим државама које су биле захваћене ратом који је пратио распад бивше Југославије како би њени налази били од значаја за положај жртава и утицали на промену начина гледања на жртве ратних злочина.

Impunity Watch снажно подржава ову иницијативу, подсећајући да жртве тешких ратних злочина имају право на истину и да је суочавање са болним наслеђем прошлости битан предуслов за наставак европских интеграција, што је циљ свих земаља Западног Балкана.

Impunity Watch зато позива парламенте свих држава у региону да ургентно приступе разматрању Нацрта Статута РЕКОМ-а и подрже ову јединствену прилику да предузму одлучну акцију у борби против некажњивости за ратне злочине и тешка кршења људских права почињене током деведесетих на простору бивше Југославије.

Impunity Watch се залаже да у државама које иза себе имају тешку ратну прошлост буду појачани напори за урврђивање одговорности за звертсва почињена у прошлости.

Impunity Watch сарађује са националним организацијама и групама цивилног друштва у настојању да обезбеди валидне савете, да прати нивое некажњивости и залаже се за индивидуална решења у овој области.

t_REKOM-znak-mali