Vijesti

!Glas Inicijative za REKOM 15-2013

O temi pomirenja u regionu bivše Jugoslavije pišu Nataša Kandić, Florence Hartmann, Jeton Neziraj, Svenka Savić i drugi.

 

SADRŽAJ

UVODNIK

!Pomirenje na lokalnom nivou………………..2

AKTUELNO – NOVOSTI O REKOM-u

!IX Međunarodni forum za tranzicionu pravdu: Pomirenje u postjugoslovenskimzemljama………………4

!Kardinal Puljić primio delegaciju Koalicije za REKOM…………….5

AKTUELNO

!Pomirenje u regionu nekadašnje Jugoslavije

!Jeton Neziraj: Patnje koje smo drugima izazvali…………….. 6

!Sanja Pesek: Iskupljenje za kolektivni zločin: o pomirenju……………..8

!Predrag Lucić: Trafikantovi fragmenti o pomirenju…………….. 12

!Svenka Savić: Možemo mnogo, sada i ovde……………..14

!Wolfgang Klotz: Politika i pomirenje……………..17

!Adriatik Kelmendi: Suočavanje sa prošlošću i suočavanje sa sadašnjošću……………..20

!Florence Hartmann: Suditi i oprostiti državno nasilje: dve oprečne ili komplementarneprakse?…………….. 23

INTERVJU: Fra Ivan Šarčević……………..26

GLAS ŽRTAVA

!Svedočenje: Neda Striber……………..30

!Glas Inicijative za REKOM 15-2013 BHSC by KoalicijazaREKOM