Vijesti

Регионалне конзултације о иницијативи РЕКОМ са студентима и младим знанственицима

t_REKOM-znak-mali

Иницијатива младих за људска права Хрватска, Легалис, Загреб, у петак, 17.12.2010. у име Коалиције за оснивање Регионалне комисије за утврђивање чињеница о ратним злочинима и другим тешким кршењима људских права на подручју бивше СФРЈ – Коалиције за РЕКОМ, организирала је регионалне конзултације о Нацрту Статута РЕКОМ-а са студентима и младим знанственицима из подручја  права, политологије, социологије и повијести.

На конзултацијама се окупило више од50 младих људи из Босне и Херцеговине, Црне Горе, Хрватске, Косова, Македоније, Словеније и Србије.  Скуп је одржан у аули Ректората Свеучилишта у Загребу.

Уводна излагања на скупу су одржали/е: Маријана Тома (Радна група за израду Нацрта Статута РЕКОМ-а), Весна Тершелич (водитељица Доцументе –Центра за суочавање с прошлошћу), те Марио Мажић и Иван Новосел (Иницијатива младих за људска права Хрватска).

Судионици скупа су исказали неподјељену подршку оснивању РЕКОМ-а као важног и потребног механизма за утврђивање чињеница о ратним злочинима и другим тешким кршењима људских права.

На конзултацијама је углавном било ријечи о томе који требају бити циљеви и задатци РЕКОМ-а те о начину на који би требали бити бирани чланови/чланице РЕКОМ-а.

Судионици су истакнули како је РЕКОМ битан за стварање климе у регији бивше СФРЈ у којој ће бити немогуће да се стање масовног кршења људских права понови.

«Врло је занимљиво било видјети како млади озбиљно размишљају о утврђивању чињеница о злочинима и откривању судбине несталих, како проблеме који произлазе из недавних сукоба итекако осјете и данас те како су спремни кроз свој

ангажман  доприњети да се друштва у регији суоче са чињеницама из ратне прошлости, како би залијечила ратне трауме и наставила с нормализацијом односа у регији и демократизацијом.» изјавила је Весна Тершелич након конзултација.

Маријана Тома је истакнула како су судионици скупа дали врло важне и конкретне приједлоге за Нацрт Статута и на тај начин конструктивно доприњели регионалној дебати о РЕКОМ-у.