Vijesti

Прве регионалне консултације са невећинским заједницама на територији бивше СФРЈ

29.01.2011

t_REKOM-znak-mali

Скопље, 29 јануар

 РЕКОМ може да охрабри власти у свим земљама да убрзају суђењСкопље, 29 јануар – РЕКОМ може да охрабри власти у свим земљама да убрзају суђења за ратне злочине почињене у ратовима 1991-2001 на подручју бивше Југославије. Ово је закључак око 50 представника удружења  невећинских заједница и представника националних већа мањинских заједница из свих земаља бивше Југославије, који данас суделују на Регионалним консултацијама о иницијативи за РЕКОМ у Скопљу.

Ратко Гајица, саборски заступник и представник српске заједнице у Хрватском сабору, рекао је да је модел за утврђивање чињеница о ратним злочинима и тешким повредама људских права у бившој Југославији веома добар.

“Мислим да се ова иницијатива морала  догодити, а ја сам охрабрен, јер се то догодило пре него што сам и очекивао. Морала се догодити, највише због правде међу народима и прије свега мира међу људима и обичним грађанима “, рекао је Гајица.
Према речима  градоначелника Бујановца, Шаипа Камберија, најгора варјанта би била да се примењује селективна правда, јер ће породице жртава и несталих имати  поверење у РЕКОМ, и надају  се да ће се открити ћињенице о свим жртвама.

Дерво Сејдић, представник Већа Рома у БиХ, рекао је да су припадници невећинских заједница највише патили за време рата.

“Моја супруга је погинула за време рата и оставила ми двоје мале деце. Тако да мислим да починитељи ратних злочина морају бити кажњени. Када је реч о жртвама, бројеви су најмање важни, али важно је да се породицама жртава суђењем и кажњавањем починитеља, бар донекле олакша. Такодје, иницијатива заслужује већу подршку од међународне заједнице”, додао је  Сејдић.

Консултације са представницима невећинских заједница из региона су од велике важности за Коалицију за РЕКОМ и консултативни процес за оснивање међудржавне комисије,  који траје од 2008. године. Иницијативу је до сада је подржало  преко 1000 организиација, удружења и појединаца из региона.  Статут РЕКОМ-а ће у јуну 2011. године заједно са милион потписа из регије бити предат  парламентима у свим земљама на територији бивше СФРЈ, од којих ће бити затражено да одлуче да заједнички оснују РЕКОМ.
а за ратне злочине почињене у ратовима 1991-2001 на подручју бивше Југославије. Ово је закључак око 50 представника удружења  невечинских заједница и представника националних већа мањинских заједница из свих земаља бивше Југославије, који данас суделују на Регионалним консултацијама о иницијативи за РЕКОМ у Скопљу.
Ратко Гајица, саборски заступник и представник српске заједнице у Хрватском сабору, рекао је да је модел за утврђивање чињеница о ратним злочинима и тешким повредама људских права у бившој Југославији веома добар.

“Мислим да се ова иницијатива морала  догодити, а ја сам охрабрен, јер се то догодило пре него што сам и очекивао. Морала се догодити, највише због правде међу народима и прије свега мира међу људима и обичним грађанима “, рекао је Гајица.
Према речима  градоначелника Бујановца, Шаипа Камберија, најгора варјанта би била да се примењује селективна правда, јер ће породице жртава и несталих имати  поверење у РЕКОМ, и надају  се да ће се открити ћињенице о свим жртвама.

Дерво Сејдић, представник Већа Рома у БиХ, рекао је да су припадници невећинских заједница највише патили за време рата.

“Моја супруга је погинула за време рата и оставила ми двоје мале деце. Тако да мислим да починитељи ратних злочина морају бити кажњени. Када је реч о жртвама, бројеви су најмање важни, али важно је да се породицама жртава суђењем и кажњавањем починитеља, бар донекле олакша. Такодје, иницијатива заслужује већу подршку од међународне заједнице”, додао је  Сејдић.

Консултације са представницима невећинских заједница из региона су од велике важности за Коалицију за РЕКОМ и консултативни процес за оснивање међудржавне комисије,  који траје од 2008. године. Иницијативу је до сада је подржало  преко 1000 организиација, удружења и појединаца из региона.  Статут РЕКОМ-а ће у јуну 2011. године заједно са милион потписа из регије бити предат  парламентима у свим земљама на територији бивше СФРЈ, од којих ће бити затражено да одлуче да заједнички оснују РЕКОМ.