Vijesti

Иницијатива за РЕКОМ: Актуелности-март 2011. године

13.04.2011

Након трогодишњег консултативног процеса, Коалиција за РЕКОМ је на Скупштини одржаној 26. марта у Београду усвојила Предлог статута РЕКОМ. Скупштина је организована на делегатском принципу. Учествовало 122 делегата из БиХ, Црне Горе, Хрватске, Македоније, Косова, Словеније и Србије.

Предлог статута је усвојен убедљивом већином. Опасност од блокаде процеса је отклоњена усвајањем амандмана представнице Удружења БХ Новинари  и Удружења Приједорчанки Извор да се уз појам “тешке повреде међународног хуманитарног права” наведу конкретна кривична дела (геноцид, убиство, прогон, и др.) у вези са којима РЕКОМ утврђује чињенице. Тиме је направљен компромис између захтева  заговарача да РЕКОМ треба да утврђује извршење геноцида и других кривичних дела и изричитог става свих правника (тужилаца, студија, адвоката и правника за људска права), који су учествовали у консултативном процесу, да у надлежности РЕКОМ-а не треба да буде правно квалификовање кривичних дела.

Иницијатива за РЕКОМ-Актуелности-mart 2011