Vesti

Zvezdana Polovina

16.03.2018

Izvod iz video zapisa svedočenja Zvezdane Polovine
Predmet: Mrkšić i drugi (IT-95-13/1) „Vukovarska bolnica“
Sud: Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKTJ)


Tužilac: Marks Moore
Sudija: Kevin Parker, predsedavajući
Datum svedočenja: 30.11. i 01.12.2005.

Svedokinja Zvezdana Polovina bila je novinarka “Hrvatskog radija Vukovar”. Nakon što je JNA zauzela Vukovar, zaposleni vukovarskog radija su se 18. novembra 1991. godine podelili u dve grupe. Jedni su, smatrajući da je tako sigurnije, pokušali da se izvuku iz okupiranog grada sa braniteljima Vukovara, a drugi, među kojima su pored nje bili i njen suprug Branimir Polovina, novinar Siniša Glavašević i novinarka Vesna Vuković su otišli u bolnicu. Tamo su 20. novembra ujutru dočekali evakuaciju.

Produkcija, Koalicija za REKOM, jun 2017.