Vesti

Mevludin Orić

16.07.2018

Izvod  iz video zapisa svedočenja Mevludina Orića

Predmet: Popović i drugi (IT-05-88) „Srebrenica“

Sud:Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKTJ)

Tužilac: Nelson Thayer

Sudija: Carmel Agius, predsedavajući        

Datum svedočenja: 28, 29, 30. i 31.08.2006.

Mevludin Orić je jedan od trojice preživelih sa stratišta u Orahovcu, gde je 14. jula 1995. godine pogubljeno više od hiljadu Bošnjaka.

Produkcija: Koalicija za REKOM, juli 2017.