Vesti

Ibro Osmanović

18.07.2018

Izvod iz video zapisa svedočenja Ibre Osmanovića

Predmet: Krajišnik (IT-00-39)

Sud: Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKTJ)

Tužilac: Magda Karagiannakis

Sudija: Alphons Orie, predsedavajući

Datum svedočenja: 01.09.2004.

Ibro Osmanović iz Vlasenice uhapšen je u maju 1992. godine. Iz opštinskog zatvora je po odluci Kriznog šaba, čiji su članovi  bili pripadnici Srpske demokratske stranke, prebačen u logor Sušica, pa u logor Batkovići.

Produkcija: Koalicija za REKOM, avgust 2017.