Vesti

Hajrudin Karić

27.07.2018

Izvod iz video zapisa svedočenja Hajrudina Karića

Predmet: Karadžić (IT-95-5/18)

Sud: Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKTJ)

Tužilac: Robert M. Hayden

Sudija: O-Gon Kwon, predsedavajući

Datum svedočenja: 23.06.2011.

Hajrudin Karić bio je sa još oko sto Muslimana zatočen u Domu kulture na Palama, a kasnije u zatvoru „Kula“ u Lukavici. Opisao je teška prebijanja i druge vrste zlostavljanja kojima je bio izložen od maja do kraja avgusta 1992. godine.

Produkcija: Koalicija za REKOM, oktobar 2017.