Vesti

Armin Baždar

27.07.2018

Izvod iz video zapisa svedočenja Armina Baždara

Predmet: Karadžić (IT-95-5/18)

Sud: Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKTJ)

Tužilac: Fergal Gaynor

Sudija: O-Gon Kwon, predsedavajući

Datum svedočenja: 05. i 06.09.2011.

Armin Baždar iz Seljana kod Rogatice imao je petnaest godina kada je u avgustu 1992. godine sa još nekoliko maloletnih dečaka priključen grupi vojno-sposobnih Muslimana iz logora „Rasadnik“ koja je određena za streljanje.

Produkcija: Koalicija za REKOM, oktobar 2017.