Lajme

Analogjitë dhe Nisma për KOMRA

04.04.2011

Shfaqja neoavangarde “Analogjitë” të teatrit „Porodica bistrih potoka“, pas prezantimit në Slloveni u shfaq para publikut në Maqedoni më 31 mars dhe 1 prill në Shkup. Përmes kësaj shfaqjeje jo të rëndomtë Nisma për KOMRA mëtoi t’i afrohet publikut edhe përmes artit.