Vijesti

Semir Ibrahimović

29.10.2008

Semir je sin Smaila Ibrahimovića koga su u julu 1995. godine zajedno sa još petoricom muškaraca ubili pripadnici Škorpiona u selu Trnovo, u BiH. Semir je imao osam godina kada je posljednji put vidio svog oca. Nije ništa znao o njegovoj sudbini, sve do objavljivanja video snimka egzekucije u selu Trnovo, koji je 1. juna 2005. godine javnosti predstavio Fond za humanitarno pravo. Semir je prepoznao oca Smaila na tom video snimku. O svemu tome govorio je na Četvrtom regionalnom forumu za tranzicionu pravdu, 28-29.10.2008, u Prištini/Prishtinë, Kosovo.

Svjedočenje Semir Ibrahimović