Vijesti

Proces REKOM: oktobar – decembar 2014.

grafika-skupstina

Izaslanici za REKOM okončali su svoj mandat 28.10.2014. godine. U roku od godinu dana, oni su, zajedničkim radom i u konsultacijama sa predsednicima i članovima Predsedništva BiH koji su ih delegirali, sačinili Izmene Statuta REKOM-a koje, prema njihovom mišljenju, predstavljaju pravne i ustavne mogućnosti za osnivanje REKOM-a.

Sedma Skupština Koalicije za REKOM

U skladu sa pravilima Koalicije za REKOM, Skupština Koalicije donosi odluku o davanju podrške Izmenama Statuta REKOM-a koji je usvojila 26.3.2011. godine.

Tim povodom, Koalicija je 14. novembra 2014. godine u Beogradu (Srbija) održala Skupštinu, sedmu po redu, uz učešće 104 delegata, koji su predstavljali 1950 članova/ica. Delegati su, uz jedan glas protiv i dva uzdržana, podržali Izmene Statuta REKOM-a, koje su sačinili izaslanici predsednika Crne Gore, Srbije, Hrvatske i Kosova, bošnjačkog i hrvatskog člana Predsedništva BiH, a u vezi sa zadatkom da ispitaju ustavne i pravne mogućnosti za osnivanje REKOM-a u svakoj zemlji pojedinačno.

U opsežnoj raspravi, delegati su ocenili da je Izmenama „suština predloga Statuta očuvana, da ukidanje represivnih ovlašćenja otklanja sumnje da REKOM preuzima nadležnost sudskih organa, te da je procedura kandidovanja i izbora selekcionih odbora i članova Komisije značajno pojednostavljena”. U ime Koalicije za REKOM, delegati su snažno pozdravili izmene u finansiranju Komisije, kojima je predviđeno da se REKOM finansira domaćim i stranim donacijama, te sredstvima međunarodnih organizacija, a ne iz doprinosa država, kako je predlagala Koalicija.

Delegati su posebno pozdravili stav izaslanika da među ciljevima Komisije bude i „unapređenje obrazovnih programa u skladu sa činjenicama koje ustanovi Komisija.”

Povodom podrške Izmenama Statuta, u obraćanju javnosti, Koalicija je istakla da je među izaslanicima i predsednicima/članovima Predsedništva postignuta potpuna saglasnost o tome da Komisija treba da utvrdi činjenice o ratnim zločinima i drugim kršenjima ljudskih prava, izvršenim u periodu od 1. januara 1991. do kraja decembra 2001. godine. Koalicija je ukazala da su, u vezi sa zadatkom REKOM-a da „istraži političke i društvene okolnosti koje su odlučujuće doprinele izbijanju ratova, kao i činjenju ratnih zločina i drugih kršenja ljudskih prava”, izražena dva mišljenja: „ključno je da REKOM istraži uzroke rata” i „istraživanje uzroka rata je moguće nakon utvrđivanja činjenica o ratnim zločinima”, koja su u potpunom skladu sa predlozima Koalicije za REKOM.

Izveštaj o procesu REKOM – oktobar-decembar 2014.